poprawa jakości widzenia za pomocą
optyki dynamicznej

Wyobraźmy sobie, że idąc do okulisty możemy usiąść przed urządzeniem, które w ciągu jednej minuty oceni naszą jakość widzenia i pokaże nam, jak moglibyśmy widzieć po dowolnej metodzie korekcji wzroku…

innowacyjne soczewki lub inne elementy optyczne projektowane w centrach badawczo-rozwojowych firm optometrycznych mogą być wirtualnie testowane z udziałem ludzi, zanim firma zainwestuje w produkcję prototypów

doświadczeni okuliści dzięki niepowtarzalnej jakości obrazu siatkówki mogą zdiagnozować najmniejsze zmiany chorobowe siatkówki, zaś neurofizjolodzy oceniać jej działanie widząc pojedyncze fotoreceptory

odróżnienie wpływu na jakość widzenia kory wzrokowej i neurofizjologii siatkówki od jakości układu optycznego oka staje się możliwe dzięki idealnej korekcji optycznej. Otwierane są nowe ścieżki badań prowadzących do zrozumienia działania naszego mózgu

innowacyjne soczewki lub inne elementy optyczne projektowane w cen-trach badawczorozwojowych firm optometrycznych mogą być wirtualnie testowane z udziałem ludzi, zanim firma zainwestuje w produkcję prototypów

obrazowanie powierzchni siatkówki o wysokiej rozdzielczości przestrzennej i czasowej
automatyczny dobór elementu korekcyjnego w czasie rzeczywistym
obiektywna i subiektywna ocena jakości widzenia po korekcji aberracji układu optycznego
ocena wpływu na widzenia sztucznie wprowadzonych aberracji, w tym nowych metod korekcji wzroku
monitorowanie korelacji między parametrami widzenia a rozogniskowaniem, wielkością źrenicy, natężeniem oświetlenia i innymi czynnikami zewnętrznymi

Projekt LIDER/15/0061/L-9/17/NCBR/2018
Poprawa jakości widzenia za pomocą optyki dynamicznej

 

Kontakt: contact@vido.tech

 

 

Finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER.

Okres realizacji: 1.01.2019 – 31.12.2022

Beneficjent: Politechnika Warszawska

Kierownik: dr inż. Karol Kakarenko

Wartość projektu: 1 174 850 zł

Wartość dofinansowania: 1 174 850 zł